Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник освітньо-професійної програми з поглибленим вивченням іноземних мов для підготовки бакалаврів “Світове українство в цивілізаційному поступі”, голова правління міжнародного культурного центру “Сяйво”.

У 2000- 2007 роках – директор Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в 2010–2012 – голова Міжнародної громадської організації Платформа “Діалог Євразії”, нині – голова правління Міжнародного культурного центру “Сяйво” в Києві. Академік Академії наук вищої школи України.

Народився 13 березня 1950 року в селі Прибережному на Житомирщині. Закінчив факультет журналістики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка та економічний факультет Української сільськогосподарської академії.

Кандидатську дисертацію на тему “Народна армія на Україні в роки визвольної війни. 1648-1654 (організація, озброєння, забезпечення)” захистив у 1982 році, докторську – “Українське козацьке військо в другій половині XVІ–середині XVІІ ст.” – в 1992. Досліджує проблеми історії України, зокрема, українського козацтва, розселення українців у світі, національних меншин в Україні, діяльності ОУН-УПА, внеску українців у розвиток світової науки і культури.

Автор численних публікацій у періодиці. Окремі монографічні видання: “Микола Духов” (1975, 1988), “Доля української національної символіки” (1990), “Іменем Війська Запорозького” (1991), “Кого зрадив гетьман Мазепа” (1992), “Українці в імперії” (1992), “Морські походи запорожців” (1992), “Національна символіка України” (1992), “Символіка суверенності – синьо-жовта” (1993), “Німці в Україні” (1994), “Хмельниччина: Український історичний календар на 1995 рік” (1994, 1995, укр. і англ.), “Україна в міжнародних відносинах: Український історичний календар на 1996 рік” (1995), “Етнічні межі і державний кордон України” (1996, 2000, 2008), “ОУН–УПА в роки війни” (1996), “Армія Богдана Хмельницького” (1996), “Наша кров – на своїй землі” (1996, 1997, 2000), “Уся правда про єврейські погроми” (1996), “Як нас морили голодом” (1996, 2003, 2006), “Богдан Хмельницький та його старшина” (1996), “Трагедія українців Польщі” (1997), “Погроми в Україні. 1914–1920” (1998), “Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944–1953 роках” (1998), “Українська соборність” (1999), “Депортація поляків з України” (1999), “Симон Петлюра і єврейство” (1999), “Правда про “золотий вересень” 1939-го” (1999, 2014), “Українізація” Росії” (2000), “Радянські партизани проти ОУН-УПА” (2000), “Новітня каторга” (2001), “Боротьба за волю, а не колаборація” (2001), “Український Крим” (2001, 2013, 2016), “Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків у боротьбі за віру і державу” (2001), “У боротьбі за рідну віру римо-католики України завжди були несхитними” (2001), “Неусвідомлення України” (2002, 2012), “Тавруючи визвольний прапор” (2002), “Трагедія Волині” (2003, 2009), “Поляки на Волині в роки Другої світової війни” (2003), “Самі себе звоювали” (2003), “Українські державники: Дмитро Вишневецький” (2003), “Переяславська рада – трагедія України і програш Європи” (2003). ” Українські державники: Симон Петлюра” (2004, 2009), “Український здвиг: Закерзоння, Волинь, Прикарпаття, Поділля, Наддніпрянщина” в 5 томах (2004–2005), “Танковый король России” (2005), “Соборна пам’ять України” (2007–2019), ” Українські державники: Всеволод Петрів” (2008), “Історія КоДУС-у” (2008), “Що дала Україна світові” (2008), “Ukrainian contributions to the World” (2009), “В обороні української правди” (2010), “Надія і розчарування українства” (2010), “Боротьба за волю, а не колаборація” (2011), “На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині ХVІ – на початку ХХІ ст.” (2012; в співавт. з Богданом Сергійчуком), “Ukrainian Crimea” (2014), “Українські державники: Тарас Шевченко” (2014), “Північний Кавказ: українські аспекти заселення, розвитку господарства та національної свідомості” (2014), “Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства” (2015, 2016, 2018), “Українські державники: Андрей Шептицький” (2015), “Симон Петлюра – творець армії і держави” (2016), “Депортації українців до Казахстану” (2017), “Відродження українства 1914 –1922” (2018), “Голодомор 1932–1933 годов как геноцид украинства” (2018).

Крім того, упорядник, автор вступних статей і редактор збірників документів і матеріалів: “Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Т. ІІІ” (1999), “На пошану 80-річчя професора Теодора Мацькі¬ва” (1999), “Українознавство. Календар-альманах” (2001–2007), “Відновлення Української держави в 1941 році” (2001), “Всеволод Петрів. Військово-історичні праці. Спомини” (2002), “Душею завжди з Україною. Пропам’ятний збірник на пошану українського правника та політолога Володимира-Юрія Даниліва” (2003), “Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець і патріот. Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 року, м. Київ)” (2003), “Олесіюк Т. Соборна Україна. Наукові розвідки, листи” (2004), “Героїка трагедії Крут” (2004), “Русова С. Мемуари. Щоденник” (2004), “Петрів В. Військово-історичні праці. Листи” (2004), “Августин Волошин як український державник, педагог і релігійний діяч. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції” (2004), “Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри” (2004), “Митрополит Андрей Шептицький в документах радянських органів державної безпеки” (2005), “В ім’я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам- емігрантам у 1920 – 2004 роках” (2005), “Державник, мислитель, богослов. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького. – Київ, 2 листопада 2004 року” (2005), “Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Т. IV” (2005), “Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Київ, 20 травня, 2004 року” (2005), “Український хліб на експорт. 1932 – 1933” (2006), “Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. Т. І, ІІ” (2006), “Чверть століття українського чину” (2007), “Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940 – 1950). Т. І, ІІ” (2007), “Степан Бандера в документах радянських органів державної безпеки (1939 – 1959). Т. І, ІІ, ІІІ” (2009), “Україна. Антологія пам’яток державотворення. Х – ХХ ст. Т. Х” (2009), “Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи” (2011), “Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки (1939 – 1987). Т. І, ІІ” (2012), “Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда…” (2013), “Звіт перед майбутнім” (2014), “Україна – Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура” (2014), “Стойко В. Для народу і науки” (2015), “Лозинський А. Моє бачення” (2015), “Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Т. V” (2016), “Ліквідація УГКЦ на Закарпатті” (1946 – 1949) (2019).