6–7 жовтня в Житомирі відбулася Міжнародна науково-теоретична конференція «Глобалізований світ: випробування людського буття», співорганізаторами якої стали Житомирський державний університет імені Івана Франка, Національна академія державного управління при Президентові України, Зеленогурський університет (Польща), Бурятський державний університет (Росія), Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова, а також Українсько-турецький культурний центр «Сяйво».

У вступному слові голова оргкомітету конференції, виконувач обов’язків ректора ЖДУ імені Івана Франка Андрій Шевчук наголосив на важливості концептуального осмислення викликів і тенденцій глобалізації, яка на зламі тисячоліть стала домінантою розвитку цивілізації. Одним із викликів глобалізації, зазначив промовець, є протиріччя між новими реаліями та усталеними формами й способами буття людей, протистояння між універсальними цивілізаційними стандартами і цінностями національно-культурної ідентичності, що потребують свого узгодження й вирішення.

На необхідності тісної міжнародної співпраці науковців у дослідженнях цивілізаційного поступу, а також участі в такій роботі культурних та громадських діячів різних країн наголосив радник голови правління Українсько-турецького культурного центру «Сяйво» Ґьокхан Демір. Він зазначив, що глобалізація, попри ризики й загрози, створює також і нові можливості для розвитку особистості, налагодження діалогу культур і цивілізацій.

Питання трансформаційних інформаційних викликів, розбудови й захисту національного інформаційного простору порушив доцент Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Віктор Набруско, який детально проаналізував сучасний стан розвитку українських засобів масової комунікації у контексті гібридних воєн.

Актуальним проблемам трансформаційного розвитку сучасної України, зокрема в гуманітарній сфері, присвятив доповідь і доктор філософських наук, професор ЖДУ імені Івана Франка Микола Козловець. Науковець переконаний у безальтернативності поступу України шляхом поступального й інтеграційного еволюційного розвитку, проте, підкреслює він, за умов безумовного збереження національної ідентичності в глобалізованому світі.

Цікавими й змістовним були також повідомлення, оприлюднені під час конференції, а також у збірнику матеріалів, що побачив світ напередодні: це, зокрема, доповіді Василя Кременя, Сергія Телешуна, Богдана Трохи, Івана Осинського, Юрія Бондаря та інших науковців з різних країн, які проаналізували важливі філософські, політичні, економічні, етнічні, соціальні та психологічні аспекти буття людини у глобалізованому світі, вплив, зокрема, новітніх технологій на світорозуміння і світобачення людей, формування світоглядних парадигм сучасного суспільства.