Українська демократія завжди з прихильністю ставилася до розвитку духовності й прав різних народів. Це особливо чітко проявилося в діяльності Української Центральної Ради, яка 100 років тому підтримала народи Російської імперії в боротьбі за їхні права і свободи. Саме тоді, коли Тимчасовий уряд зволікав зі скликанням Російських Установчих Зборів, де повинні були ці питання розглянути, Центральна Рада взяла на себе організацію З’їзду народів у Києві. Він став потужним імпульсом для тих націй, які прагнули справедливого розв’язання своїх проблем.

21 вересня 2017 року в Українсько-турецькому культурному центрі «Сяйво» відбувся круглий стіл «За національні права», присвячений 100-річчю З’їзду поневолених народів, ініційованого Українською Центральною Радою у Києві.

Організаторами заходу виступили Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національна академія педагогічних наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Українсько-турецький культурний центр «Сяйво».

Відкрив вступним словом цей захід голова правління Українсько-турецького культурного центру «Сяйво», професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук. Після того з доповіддю виступив декан факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професор Богдан Андрусишин.

Значення цієї події для нинішнього часу оцінювали народні депутати України Олег Барна й Оксана Білозір, міністр закордонних справ України в 2007–2009 роках Володимир Огризко, Надзвичайні і Повноважні Посли України Ігор Турянський і Володимир Чорний, заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, професор Олександр Майборода, відомий журналіст Віктор Набруско, представники національних меншин в Україні.

З особливою увагою присутні вислухали виступи студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які засвідчили високий рівень знань майбутніх фахівців.