28 листопада 2019 року Міжнародний культурний центр «Сяйво» спільно з партнерами – Національною академією наук вищої освіти України, Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Конфедерацією журналістських організацій України – організував міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Українські революції ХХ–ХХІ-го століть у контексті націо- та державотворення».

Міжнародний науковий захід модерували голова правління «Сяйва», професор Київського національно університету імені Тараса Шевченка В. Сергійчук та доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики того ж університету В. Набруско.

Першим свою доповідь презентував пан Сергійчук, який, зокрема, відзначив регулярну участь «Сяйва» у заходах, безпосередньо або опосередковано пов’язаних із процесом націо- та державотворення (на підтвердження цієї тези професор навів торішню дискусію щодо чотирнадцяти пунктів Вудро Вільсона, ініціатором якої виступив центр). Аналізуючи широке коло історичних і соціальних питань, пан Сергійчук резюмував основні віхи становлення української державності: так, дослідник поділився фактами з історії створеної 1917 року УНР, ключовими моментами боротьби українського народу за свою незалежність, особливостями відстоювання прав національних меншин, динамікою викристалізовування українських національних рухів тощо. Професор Сергійчук представив публіці соціально-історичну картину сучасної України у контексті зовнішньої політики її найближчих сусідів та інших європейських країн.

Далі слово надали О. Скіпальському – депутату Верховної Ради України ІІ-го скликання, генералу-лейтенанту і почесному голові Спілки офіцерів України, якого В. Набруско назвав одним із найвизначніших державотворців нашої країни. Пан Олександр поділився спогадами про період перебудови, який, на його думку, став поштовхом до перетворень і майбутніх звільнень поневолених народів. Свої враження про цей етап в історії тоді ще радянської України він підсумував влучною цитатою із творчості Є. Євтушенка: «Легко быть смелым, если разрешили». Окрім цього, український політик і військовий навів чимало цікавих історичних істин і, зокрема, уривків із нашумілих інтерв’ю, що стали пророчими.

До участі в конференції долучився й представник буремної нині Донеччини –викладач кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка О. Джолос. Фахівець із соціальних комунікацій зробив особливий акцент на проблемах у сфері теле- і радіомовлення в Україні та наслідках їх реформування. Пан Джолос дійшов висновку про те, що на сучасному етапі у нашій державі існує лише так зване іномовлення. Розмірковуючи над питанням гібридних війн, дослідник підкреслив, що в Україні розгортаються не лише збройні конфлікти, а й справжня сенсова, а точніше інформаційно-психологічна війна.

На гостро соціальний захід завітали й представники інших фахових напрямків: приміром, зі зверненням до аудиторії виступив перший віце-президент і головний учений секретар Національної академії наук вищої освіти України, доктор медичних наук і професор Р. Процюк. Подякувавши за запрошення на таку актуальну подію, пан Процюк коротко проаналізував результати медичної реформи в Україні і закликав широку громадськість до активної співпраці із чинною владою для врегулювання найболючіших соціально-медичних питань.

Особливих барв і різноманітності конференції надав виступ В. Погребенника – завідувача кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, віце-президента НАН ВО України, професора і доктора філологічних наук. Знавець українського письменства продемонстрував неординарний підхід до розгляду національної свідомості сучасних українців, проаналізувавши цей концепт крізь призму творчості видатного українського «каменяра» І. Франка. Пан Погребенник, зокрема, зупинився на шевченківській ідеї про «рідну хату», що виступала ідеалізованим образом міцної держави, а також закцентував на внескові блискучого вченого-орієнталіста А. Кримського у розвиток нашої державності.

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук, професор і заслужений діяч науки і техніки України О. Корнієвський розповів про діяльність репрезентованої ним структури й проаналізував сучасні практики громадської самоорганізації.

Завершив програму суспільно важливого заходу завідувач кафедри політології Переяслав-Хмельницького ДВНЗ імені Григорія Сковороди, доктор політичних наук і професор В. Вакулич. Доповідь політолога пролила світло на таке активно обговорюване й суперечливе питання, як сутність гібридних воєн: пан Вакулич зауважив, що подібні конфронтації є проявом та інструментом спецпропаганди, до якої активно вдавалися ще за радянських часів.

Попри всю серйозність дискусії, фіналом конференції послугував уже традиційний фуршет, який центр «Сяйво» організував для своїх вельмишановних гостей.