Ми зближуємо Україну і Туреччину!                                                               ua  tr

АКАДЕМІЧНА ПЛАТФОРМА

Діяльність Академічної Платформи сприяє об'єднанню вчених різних університетів і інститутів для обміну науковою інформацією і спільної дослідницької роботи. Для цього в рамках Платформи організовуються наукові конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи і інші подібні заходи. Збираються наукові досягнення українських і турецьких учених, формується основа загального діалогу.

Платформа забезпечує можливість переведення наукових робіт і їх публікації в різних виданнях.