Ми зближуємо Україну з усім світом!                                                                           ua  ingiliz bayragi

Українсько-турецький культурний центр «СЯЙВО»

 Наша концепція та місія

   Українсько-турецький культурний центр «Сяйво» створено у жовтні 2013 року у Києві. Реалізація проектів нашого центру здійснюється в межах законів України, що регулюють культурну діяльність. Метою існування згаданого центру є забезпечення зближення українського і турецького народів шляхом організації різноманітних заходів у галузі культури, мистецтва та освіти. Нам відомо, що співпраця Туреччини та України у різних сферах постійно поглиблюється, що зумовлює необхідність у зближенні двох народів. Задля досягнення цієї мети провідні науковці, бізнесмени й митці обох країн створили Українсько-турецький культурний центр «Сяйво». Безсумнівно, існує чимало установ та організацій, діяльність яких спрямовано на розвиток українсько-турецьких стосунків. Оскільки наші країни мають давні історичні відносини, ми теж хочемо сприяти зближенню України і Туреччини у галузі культури, створивши Українсько-турецький культурний центр «Сяйво» (Işık), який закладе підвалини міцної дружби між нашими народами.

Сфери нашої діяльності

Українсько-турецький культурний центр «Сяйво» , створений задля ближчого знайомства двох народів і формування в них культури співіснування, яка спирається на принципи толерантності, розвиває свою діяльність у різних напрямках з цілями, зазначеними нижче:

· забезпечення знайомства інтелектуалів обох країн;

· розвиток дружніх стосунків між Туреччиною та Україною;

· сприяння культурному обміну між двома державами;

· формування позитивного й об’єктивного ставлення до Туреччини в Україні, а також до України у Туреччині;

· пожвавлення співпраці між громадянами Туреччини, які проживають в Україні, а також забезпечення умов для реалізації спільних проектів;

· допомога в ознайомленні гостей представників турецького народу, що проживають в Україні, з українською культурою.

· З метою поєднання зусиль, спрямованих на здобуття нових знань про наукові роботи й культурні цінності, які не суперечать нашій меті, згаданий культурний центр співпрацює з юридичними та фізичними особами в Україні, репрезентованими державними установами, місцевими органами влади, громадськимиорганізаціями, релігійними центрами, науковими й освітніми установами та засобами масової інформації. Українсько-турецький культурний центр, зокрема, сприяє реалізації програм та проектів у галузі культури, мистецтва, науки, фізичного виховання і нових технологій, які не суперечать його цілям.

Положення, наведені нижче, якомога краще описують сфери нашої діяльності.

· Згаданий центр допомагає у влаштуванні зустрічей у межах діяльності українських і турецьких розмовних клубів, курсів, де викладаються основи українських і турецьких традицій та культури обох народів, а також майстерень, де навчають українських і турецьких народних ремесел.

· Українсько-турецький культурний центр «Сяйво» підтримує ініціативи щодо підготовки й розвитку програм та проектів, спрямованих на духовний, інтелектуальний і соціальний розвиток особистості, і особливо – на розкриття її творчого потенціалу, координуючи їхнє впровадження у життя.

· Наш центр забезпечує участь працівників українських і закордонних науково-дослідних інститутів, науковців і фахівців у розв’язанні проблем, пов’язаних із особистісним розвитком людини.

· «Сяйво» сприяє створенню й розповсюдженню відео- та аудіо матеріалів, які містять відомості про мистецтво, суспільство, науку, культуру та спорт.

· Українсько-турецький культурний центр «Сяйво» займається наступними видами діяльності:· організацією та влаштуванням виставок, зустрічей, конференцій, міжнародних фестивалів, конкурсів, днів культури, літератури й мистецтва, презентацій, симпозіумів і семінарів; підготовкою та реалізацією проектів у галузі культури, освіти й соціальних програм; пошуком спонсорів в Україні та за її межами для реалізації відповідних програм; забезпеченням всебічної співпраці з державними установами та місцевими органами владигромадськими організаціями, релігійними центрами, науковими, освітніми, навчальними й спортивними закладами, а також із засобами масової інформації задля розвитку й поширення мистецтва і науки у всіхпроявах; провадженням легальної діяльності у сфері видавницької справи, культури та освіти, а також соціальних програм

Ми зближуємо Україну з Туреччиною!