Ми зближуємо Україну з усім світом!                                                                           ua  ingiliz bayragi

Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності

jitomir konferans1 жовтня у головній конференц-залі Житомирського державного університету імені Івана Франка урочисто відкрили IV Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності», яка працюватиме два дні

Організаторами конференції міжнародного масштабу виступили Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна), Вища гуманітарно-теологічна школа імені Михайла Беліні-Чеховського (Польща), Донецький національний університет (Україна), Жешувська політехніка (Польща), Інститут державної служби і місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (Україна), Бурятський державний університет (Росія), Інститут славістики технічного університету Дрездена (Німеччина), Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова (Білорусь) та Українсько-турецький культурний центр «СЯЙВО» (м. Київ).

«Як повага до представників різних етносів, релігій і культур, толерантність виступає необхідною умовою виживання і розвитку сучасної цивілізації. В умовах зростання агресії і широкого використання насильницьких способів вирішення соціально-політичних, релігійних, етнічних проблем, цілком закономірним є прагнення до поширення нової філософії толерантності, яка б обґрунтовувала іншу систему життєвих цінностей та пріоритетів, передбачала готовність сприймати інших такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на основі діалогу й згоди. Суперечність між зростаючою потребою суспільства в утвердженні толерантності як стратегії взаємодії між соціальними групами і людьми, як цінності, і недостатньою привабливістю еталонів і практик толерантних моделей поведінки, існуючих у соціумі, актуалізує тему нашої конференції», – зауважив ректор ЖДУ ім. І. Франка Петро Саух.

Привітали учасників конференції й ректор Вищої гуманітарно-теологічної школи імені Михайла Беліні-Чеховського (Польща) Анна Слонеска-Полок і голова правління Українсько-турецького культурного центру «Сяйво» Ґьокхан Демір. Пан Демір слушно зауважив, що свобода і відповідальність людини у суспільстві зумовлюються її культурним рівнем, а вимірюються – ступенем її толерантності. Голова Українсько-турецького культурного центру «Сяйво», зокрема, наголосив на засиллі неправди і, що найгірше, ‒ на толерантному ставленні до неї широких верств населення. Звертаючись до творчого й філософського доробку Г. Сковороди і Д. Румі, Ґ. Демір підсумував, що концепціїї цих великих учених не втратили своєї актуальності в умовах сьогодення, і можуть слугувати лакмусовим папером для розрізнення людей-прагматиків і людей «з великої літери». Пан Демір також закцентував на тому, що на заваді толерантності стають не штучний поділ людей на нації і релігійні відмінності, а, насамперед, упереджені представникі того чи іншого народу, нетолерантні у своїй прагматичності. Ґ. Демір нагадав про відповідальність, покладену на інтелектуалів усього світу; на його думку, саме вони мусять контролювати ефективність функціонування так званих «фільтрів національного духу», про які часто-густо згадують сучасні турецькі й українські філософи. Завершуючи свою промову, Ґ. Демір підкреслив, що лише добрі наміри, турбота і любов одне до одного здатні допомогти всьому людству подолати труднощі і розв’язати проблему тотальної нетерпимості. Під час роботи пленарного засідання науковці України, Польщі, Німеччини, Росії, Білорусі та Азербайджану обговорили проблеми релігійної толерантності, міжетнічної толерантності та інтелігенції, толерантність поведінки в політичному житті України та повсякденні, функціональні особливості українських медіа в умовах війни проблеми нетолерантного ставлення до вимушено переміщених осіб у сучасних українських ЗМК та інше. Також ректор Петро Саух вручив завідуючому лабораторією соціальної стратифікації ФГБОУ ВПО «Бурятський державний університет» (Улан-Уде, Росія) Івану Осинському відзнаку «Почесний професор ЖДУ ім. І. Франка». За тим розпочали роботу десять секційних засідань. Серед них «Соціально-філософська рефлексія феномена толерантності. Парадокси толерантності», «Толерантність в контексті сучасної комунікативної філософії», «Контроверзи релігійно-конфесійної та міжетнічної толерантності», «Толерантність: національна ідентичність і проблеми історичного минулого», «Проблеми толерантності в контексті соціальних комунікацій», «Сучасний світовий порядок: випробування толерантністю», «Толерантність і довіра: соціально-політичний та морально-етичний виміри», «Культурні смисли толерантності», «Міфологія та міфопоетика толерантності в сучасних умовах» та «Мовна толерантність: типологія комунікативної взаємодії». Завершиться дводенна IV Міжнародна науково-теоретична конференція «Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності» у ЖДУ ім. І. Франка «круглими столами»: «Мультикультурний світ: мистецтво жити разом» та «Україна як геополітична реальність: між антропологією насильства і культурою толерантності».