The International Cultural Center «Syaivo»                                                                            ua  ingiliz bayragi
15
Şub

UKRAYNA'NIN DEVLET OLARAK TANINMASININ 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ

ukrinform Basın Toplantısıı 12subat2018Ukrayna’nın tarihî gelişmesinde önemli rol oynayan olayların görüşülmesine yönelik programların düzenlenmesine yoğun olarak katkıda bulunan Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi «Syaivo», Ukrayna Millî Devrimi’nin 100. yıl dönümü münasebetiyle yuvarlak masa toplantısı niteliğindeki birçok etkinliğin organizatörlüğünü yaptı. Geçen sene «Syaivo»da, ABD’nin Devlet Başkanı Woodrow Wilson’un zalimlerin boyunduruğu altında kalan milletlerin kimliğini duyurma hakkı üzerine hazırladığı On Dört Madde’nin ele alındığı ve 1917 yılının Eylül ayında Kiev’de yapılan Rusya Halkları Kongresi’nin 100. yılının kutlandığı iki yuvarlak masa toplantısı tertip edildi. Toplantılar, Ukrayna milletvekilleri ile ünlü devlet adamları ve politikacıların katılımıyla gerçekleşti.

Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi «Syaivo»nun Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasının 100. yılını kutlamak amacıyla «Ukrinform» Haber Ajansı’nda 12 Şubat 2018 tarihinde verdiği basın toplantısı çerçevesinde Ukrayna’da 1917–1921 yılları arasında meydana gelen Ukrayna Millî Devrimi esanasında yaşanan olaylar ve o zamanki Ukrayna ile Türkiye arasındaki temaslar üzerine yapılan bilimsel araştırmalar tanıtıldı. Basın toplantısı kapsamında söz alan konuşmacılar; Merkez Konseyi’nin Ukrayna Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilân etmek maksadıyla ileri sürdüğü Dördüncü Yönerge, Brest şehrinde yapılan barış görüşmelerine katılan Almanya İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorloğu, Bulgaristan Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu gibi İttifak Devletleri’nin 9 Şubat 1918 tarihinde Ukrayna Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız bir ülke olarak tanıması gibi konulara değinildi. Bunun yanı sıra Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında Brest’te başlatılan kampanyanın devamı olarak aynı tarihte imzalanan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması anıldı.

Basın toplantısı sırasında Ukrayna’nın kitle iletişim araçlarını temsil eden gazetecilere Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi «Syaivo»nun Başkanı Prof. Volodımır Serhiyçuk’un yazdığı «Ukrayna Halkının Rönesansı. 1914–1922 Yılları», «Ukrayna’nın Tanınmaması. Dünya Devletlerinin Ukrayna Devleti’ne Karşı Sergiledikleri Tutum: 1917–1921 Yıllarına Toplu Bakış ve Ukrayna’nın Bugünkü Durumunun Analizi» ve (Bohdan Serhiyçuk ile beraber yazılan) «İki Dünya Arasında. Ukrayna ile Türkiye Arasındaki İlişkilerin 17. Yüzyılın Ortası ile 21. Yüzyılın Başındaki Durumu» gibi kitaplar verildi.

Basın toplantısına Ukrayna’nın Kahramanı unvanına sahip Ukraynalı şair İvan Draç, Ukrayna’nın İlk Olağanüstü ve Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi İhor Turyanskıy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Fevkalade İşler Elçisi Valeriy Jovtenko ve M. P. Dragomanov Millî Pedagoji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Bohdan Andrusışın gibi önemli misafirler ile Ukraynalı bilim ve devlet adamları katıldı.