The International Cultural Center «Syaivo»                                                                            ua  ingiliz bayragi
24
Eki

KÜRESELLEŞEN DÜNYA: İNSAN HAYATI BOYUNCA KATLANILAN ZORLUKLAR

Jitomir ekimm20176–7 Ekim 2017 tarihleri arasında Jıtomır şehrinde yapılan «Küreselleşen Dünya: İnsan Hayatı Boyunca Katlanılan Zorluklar» konulu uluslararası bilim konferansı, Jıtomır Devlet İvan Franko Üniversitesi, Ukrayna Devlet Başkanlığı nezidindeki Kamu Yönetimi Akademisi, Zielona Góra Üniversitesi (Polonya), Buryatya Devlet Üniversitesi (Rusya), Mohılyov Devlet A. O. Koleşov Üniversitesi ve Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi «Syaivo» gibi kurumların katılımı ve desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Konferansın açılışında katılımcılara hitaben selamlama konuşmasını yapan Organizasyon Komitesi Başkanı ve şu an Jıtomor Devlet İvan Franko Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Andriy Şevçuk, iki yüzyıl arasında medeniyetin gelişmesine damgasını vuran küreselleşme sürecinin asıl yönleri ile bizi sık sık karşılaştırdığı problemlerin kavranarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Konuşmacının küreselleşme sürecinin ana sorunlarından en önemlileri olarak tanımladığı yeni gerçekler ile eski gelenekler ve alışılmış hayat tarzı arasındaki çelişkiler ve evrensel uygarlık standartları ile ulusal ve kültürel kimlikler arasındaki çatışmaların uzlaşmaya varılarak çözülmesi gereken problemler olduğu kanısına varıldı.

Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi «Syaivo»nun Başkanı’na danışmanlık yapan Gökhan Demir, dünyanın farklı ülkelerini temsil eden bilim adamlarının bir araya gelerek medeniyetin gelişmesi üzerine ortak çalışmalar yapmaları gerektiğini vurgulayıp kültür ve devlet işleri gibi alanlarda faaliyet gösterenlerin de araştırmalara katılmasının bu konudaki ilerlemeyi teşvik edeceğini belirtti. Birçok riski ve tehlikesi olan küreselleşmenin, bireyin gelişmesi ve kültürler ile medeniyetler arasındaki diyaloğun kurulması için uygun bir zemin hazırlayarak yeni fırsatlar sunabileceğinin altını çizdi.

Ukrayna’daki kitle iletişim araçlarının bugünkü durumunu hibrit savaşlar bakımından inceleyen Kiev Millî Taras Şevçenko Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü Doçenti Viktor Nabrusko, iletişim alanında yaşanan değişim niteliğindeki sorunlar ile millî bilgi alanının korunması gibi hususlara değindi.

Jıtomır Devlet İvan Franko Üniversitesi Profesörü, Felesefi Bilimler branşında doktora derecesi olan Mıkola Kozlovets, günümüzde birçok konuda değişim sürecinden geçmekte olan Ukrayna’nın ayrıca hümaniter alanda katlandığı zorluklar üzerinde durdu. Ukrayna’nın değişmelere tabi tutularak dünyaya entegre olmak amacıyla devamlı olarak gelişmesinin son derece önemli olduğunu zanneden bilim adamına göre ülkemizin küreselleşen dünyanın ayrılmaz parçası olma yolunda ulusal kimliğini koruması şarttır.

Konferans çerçevesinde iletilen mesajlar ile etkinliğin öncesinde yayımlanan makalelerden oluşan derleme kitabında öne sürülen fikirler, anlamlı ve derin içerikliydi. Başta Vasıl Kremen, Serhiy Teleşun, Bohdan Troha, İvan Osınskıy ve Yuriy Bondar olmak üzere dünyanın farklı köşelerinden gelen bilim adamları ile aydınlar; küreselleşen dünyada yaşayan insanın karşı karşıya olduğu felesefi, siyasi, ekonomik, etnik, sosyal ve psikolojik problemleri ayrıntılı bir biçimde inceleyerek yeni teknolojilerin insanların zihniyeti ile dünya görüşlerine yaptığı tesir ve günümüz toplumunun zihniyet paradigmalarının oluşması gibi mühim konuları masaya yatırdı.